Organizacja zajęć

Gimnastyka korekcyjna grupowa
wady postawy | skoliozy zaawansowane
Gimnastyka korekcyjna
Pływanie dla grup korekcyjnych
Pływanie

Proponujemy zajęcia jeden raz w tygodniu: ćwiczenia na sali gimnastycznej i pływanie korekcyjne.

Harmonogram pracy Działu Gimnastyki Korekcyjnej w roku szkolnym 2022/2023

Dyżur nauczycieli prowadzących zajęcia gimnastyki korekcyjnej trwa 15 minut po zakończeniu ich pracy dydaktycznej.