Podziękowania dla Rady Rodziców działającej przy KSOS

Podziękowania dla Rady Rodziców działającej przy KSOS

Dyrekcja Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego dziękuje Radzie Rodziców działającej przy KSOS za sfinansowanie zakupu defibrylatora, szafki oraz torby medycznej do udzielania pierwszej pomocy dla potrzeb Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta oś. Kolorowe 29 b.